Curs 2013-2014 / Curs 2007-2008 / Curs 2006-2007 / Curs 2005-2006

CURS 2013 - 2014

Treball de l'alumna Nuria Cantero:


Treball de l'alumne Stirvan


CURS 2007 - 2008
Rúbrica evaluación

CURS 2006-2007
CURS 2005-2006

Treball 1
Treball de Dani, Darío y Patricia
Treball de Luis i Juan
Treball de Laura
Treball de Ruben